Bảng giá phòng Vinpearl 2018

HỆ THỐNG PHÒNG VINPEARL GIÁ RẺ

(Áp dụng cho thị trường Việt Nam và Quốc tế (trừ Hàn Quốc và Trung Quốc Đại Lục))

Hàn Quốc và Trung Quốc Đại Lục = Giá phòng * 1.1

(Giá phòng quy định trong này có hiệu lực từ 01/01/2018 đến 30/11/2018.)

I.      GIÁ PHÒNG (1,000 VNĐ)

 1. Vinpearl Ha Long Bay ResortLoại phòngNgười lớn

 

Giá MIN BB

 

 

Giá MIN FB

 

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm


Đỉnh điểm

Giữa tuần

Cuối tuần

Giữa tuần

Cuối tuần

Deluxe Room

2

2,700

3,300

3,900

4,300

4,300

4,900

5,500

5,900

Deluxe Ocean View

2

3,240

3,840

4,440

4,840

4,840

5,440

6,040

6,440

Deluxe Terrace

2

3,510

4,110

4,710

5,110

5,110

5,710

6,310

6,710

Family Suite

4

4,050

4,650

5,250

5,650

7,250

7,850

8,450

8,850

Panoramic Suite

2

4,050

4,650

5,250

5,650

5,650

6,250

6,850

7,250

Executive Suite

2

4,590

5,190

5,790

6,190

6,190

6,790

7,390

7,790

Presidential Suite

4

40,500

41,100

41,700

42,100

43,700

44,300

44,900

45,300

 

 1. Vinpearl Da Nang Resort and VillasLoại phòngNgười lớn 

 

Giá MIN BB

 

 

Giá MIN FB

 

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm 


Đỉnh điểm

Giữa tuần

Cuối tuần

Giữa tuần

Cuối tuần

Deluxe Room

2

4,500

5,300

6,100

6,500

6,100

6,900

7,700

8,100

Deluxe Ocean View

2

5,400

6,200

7,000

7,400

7,000

7,800

8,600

9,000

Panoramic View

2

5,850

6,650

7,450

7,850

7,450

8,250

9,050

9,450

Executive Suite Ocean

2

7,650

8,450

9,250

9,650

9,250

10,050

10,850

11,250

Presidential Suite

2

67,500

68,300

69,100

69,500

69,100

69,900

70,700

71,100

Villa 3 Bedroom

6

13,500

15,100

16,700

17,500

18,300

19,900

21,500

22,300

Villa 4 Bedroom

8

18,000

19,600

21,200

22,000

24,400

26,000

27,600

28,400

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

16,200

17,800

19,400

20,200

21,000

22,600

24,200

25,000

Villa 4 Bedroom Ocean View

8

21,600

23,200

24,800

25,600

28,000

29,600

31,200

32,000

 

 1. Vinpearl Danang Ocean Resort and Villas (Bảng giá Vinpearl Danang Ocean Resort and Villas không áp dụng cho thị trường Hàn Quốc)


Loại phòng


Người lớn

 

Giá MIN BB

 

 

Giá MIN FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Villa 2 Bedroom

4

7,000

8,600

10,200

10,200

11,800

13,400

Villa 3 Bedroom

6

10,500

12,100

13,700

15,300

16,900

18,500

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

12,600

14,200

15,800

17,400

19,000

20,600

Villa 4 Bedroom

8

14,000

15,600

17,200

20,400

22,000

23,600

 

 1. Vinpearl Hoi An Resort and Villas (Bảng giá Vinpearl Hoi An Resort and Villas không áp dụng cho thị trường Hàn Quốc)


Loại phòng


Người lớn

 

Giá MIN BB

 

 

Giá MIN FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Deluxe Room

2

3,500

4,300

5,100

5,100

5,900

6,700

Junior Suite

2

4,900

5,700

6,500

6,500

7,300

8,100

Presidential Suite

2

52,500

53,300

54,100

54,100

54,900

55,700

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

12,600

14,200

15,800

17,400

19,000

20,600

Villa 4 Bedroom Ocean View

8

16,800

18,400

20,000

23,200

24,800

26,400

Villa 5 Bedroom Ocean View

10

21,000

22,600

24,200

29,000

30,600

32,200

 

 1. Vinpearl Nha Trang Bay Resort and VillasLoại phòngNgười lớn

 

Giá MIN BB

 

Giá MIN BB V

 

 

Giá MIN FB 

 

Giá MIN FBV

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Deluxe Room

2

2,700

3,300

3,900

3,500

4,100

4,700

4,300

4,900

5,500

       5,100 

       5,700 

      6,300 

Deluxe Ocean View

2

3,240

3,840

4,440

4,040

4,640

5,240

4,840

5,440

6,040

       5,640 

       6,240 

      6,840 

Executive Suite

2

4,590

5,190

5,790

5,390

5,990

6,590

6,190

6,790

7,390

       6,990 

       7,590 

      8,190 

Villa 2 Bedroom

4

5,400

6,600

7,800

7,000

8,200

9,400

8,600

9,800

11,000

    10,200 

     11,400

     12,600 

Villa 3 Bedroom

6

8,100

9,300

10,500

10,500

11,700

12,900

12,900

14,100

15,300

     15,300 

     16,500

     17,700 

Villa 4 Bedroom

8

10,800

12,000

13,200

14,000

15,200

16,400

17,200

18,400

19,600

     20,400 

     21,600

     22,800 

Villa 2 Bedroom Ocean View

4

6,480

7,680

8,880

8,080

9,280

10,480

9,680

10,880

12,080

     11,280 

     12,480

     13,680 

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

9,720

10,920

12,120

12,120

13,320

14,520

14,520

15,720

16,920

     16,920 

     18,120

     19,320 

Presidential Villa 4 Bedroom

8

81,000

82,200

83,400

84,200

85,400

86,600

87,400

88,600

89,800

     90,600 

     91,800

     93,000 

 

 1. Vinpearl Golf Land Resort and VillasLoại phòngNgười lớn

Giá MIN BB

 

 

Giá MIN BBV

 

 

Giá MIN FB

 

Giá MIN FBV

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Deluxe Room

2

2,700

3,300

3,900

3,500

4,100

4,700

4,300

4,900

5,500

       5,100 

       5,700 

       6,300 

Deluxe Ocean View

2

3,240

3,840

4,440

4,040

4,640

5,240

4,840

5,440

6,040

       5,640 

       6,240 

       6,840 

Executive Suite

2

4,590

5,190

5,790

5,390

5,990

6,590

6,190

6,790

7,390

       6,990 

       7,590 

       8,190 

Family Suite

4

4,050

4,650

5,250

5,650

6,250

6,850

7,250

7,850

8,450

       8,850 

       9,450 

     10,050 

Villa 2 Bedroom

4

5,400

6,600

7,800

7,000

8,200

9,400

8,600

9,800

11,000

     10,200 

     11,400 

     12,600 

Villa 3 Bedroom

6

8,100

9,300

10,500

10,500

11,700

12,900

12,900

14,100

15,300

     15,300 

     16,500 

     17,700 

Villa 4 Bedroom

8

10,800

12,000

13,200

14,000

15,200

16,400

17,200

18,400

19,600

     20,400 

     21,600 

     22,800 

Villa 3 Bedroom Beach/ Ocean

6

9,720

10,920

12,120

12,120

13,320

14,520

14,520

15,720

16,920

     16,920 

     18,120 

     19,320 

Villa 4 Bedroom Beach/ Ocean

8

12,960

14,160

15,360

16,160

17,360

18,560

19,360

20,560

21,760

     22,560 

     23,760 

     24,960 

 

 1. Vinpearl Nha Trang ResortLoại phòngNgười lớn


Giá MIN BB

 

 

Giá MIN BBV

 

 

Giá MIN FB

 


Giá MIN FBV

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Deluxe Room

2

3,000

3,600

4,200

3,800

4,400

5,000

4,600

5,200

5,800

       5,400 

       6,000 

       6,600 

Deluxe Ocean

2

3,600

4,200

4,800

4,400

5,000

5,600

5,200

5,800

6,400

       6,000 

       6,600 

       7,200 

Deluxe Junior Suite Hill

2

4,200

4,800

5,400

5,000

5,600

6,200

5,800

6,400

7,000

       6,600 

       7,200 

       7,800 

Deluxe Suite Ocean

2

4,500

5,100

5,700

5,300

5,900

6,500

6,100

6,700

7,300

       6,900 

       7,500 

       8,100 

Grand Deluxe

2

3,300

3,900

4,500

4,100

4,700

5,300

4,900

5,500

6,100

       5,700 

       6,300 

       6,900 

Grand Deluxe Ocean

2

3,900

4,500

5,100

4,700

5,300

5,900

5,500

6,100

6,700

       6,300 

       6,900 

       7,500 

Grand Junior Suite Hill

2

4,200

4,800

5,400

5,000

5,600

6,200

5,800

6,400

7,000

       6,600 

       7,200 

       7,800 

Grand Deluxe S.

2

4,500

5,100

5,700

5,300

5,900

6,500

6,100

6,700

7,300

       6,900 

       7,500 

       8,100 

Grand Privilege S.

2

5,100

5,700

6,300

5,900

6,500

7,100

6,700

7,300

7,900

       7,500 

       8,100 

       8,700 

Presidential Suite

2

45,000

45,600

46,200

45,800

46,400

47,000

46,600

47,200

47,800

     47,400 

     48,000 

     48,600 

Villa 3 Bedroom Duplex Ocean

6

10,800

12,000

13,200

13,200

14,400

15,600

15,600

16,800

18,000

     18,000 

     19,200 

     20,400 

 

 1. Vinpearl Luxury Nha Trang Loại phòngNgười lớn

Giá MIN BB

 

 

Giá MIN BBV

 

 

Giá MIN FB

 

Giá MIN FBV

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Garden Villa 

2

7,300

8,900

10,500

8,100

9,700

11,300

8,900

10,500

12,100

       9,700 

     11,300 

     12,900 

Pool-side Villa

2

8,760

10,360

11,960

9,560

11,160

12,760

10,360

11,960

13,560

     11,160 

     12,760 

     14,360 

Beach Front Villa

2

10,220

11,820

13,420

11,020

12,620

14,220

11,820

13,420

15,020

     12,620 

     14,220 

     15,820 

Duplex Villa

2

10,950

12,550

14,150

11,750

13,350

14,950

12,550

14,150

15,750

     13,350 

     14,950 

     16,550 

Grand Duplex Villa

2

12,410

14,010

15,610

13,210

14,810

16,410

14,010

15,610

17,210

     14,810 

     16,410 

     18,010 

Presidential Residence

4

109,500

111,100

112,700

111,100

112,700

114,300

112,700

114,300

115,900

   114,300 

   115,900 

   117,500 

 

 1. Vinpearl Nha Trang Long Beach VillasLoại phòngNgười lớn

Giá MIN BB

 

 

Giá MIN BBV

 

 

Giá MIN FB

 

Giá MIN FBV

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Villa 2 Bedroom

4

5,400

6,600

7,800

7,000

8,200

9,400

8,600

9,800

11,000

     10,200 

     11,400 

     12,600 

Villa 3 Bedroom

6

8,100

9,300

10,500

10,500

11,700

12,900

12,900

14,100

15,300

     15,300 

     16,500 

     17,700 

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

9,720

10,920

12,120

12,120

13,320

14,520

14,520

15,720

16,920

     16,920 

     18,120 

     19,320 

Villa 4 Bedroom

8

10,800

12,000

13,200

14,000

15,200

16,400

17,200

18,400

19,600

     20,400 

     21,600 

     22,800 

             

 1. Vinpearl Phu Quoc Resort (Bảng giá Vinpearl Phu Quoc Resort không áp dụng cho thị trường Nga)Loại phòngNgười lớn

Giá MIN BB

 

Giá MIN BBVS

 

Giá MIN FB

 

Giá MIN FBVS

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Deluxe Garden View

2

2,700

3,300

3,900

3,500

4,100

4,700

4,300

4,900

5,500

     5,100 

       5,700 

       6,300 

Deluxe Pool View

2

2,970

3,570

4,170

3,770

4,370

4,970

4,570

5,170

5,770

      5,370 

       5,970 

       6,570 

Deluxe Ocean view

2

3,240

3,840

4,440

4,040

4,640

5,240

4,840

5,440

6,040

       5,640 

       6,240 

       6,840 

Studio S. Garden/ Pool

2

3,780

4,380

4,980

4,580

5,180

5,780

5,380

5,980

6,580

       6,180 

       6,780 

       7,380 

Junior Suite Garden

2

4,050

4,650

5,250

4,850

5,450

6,050

5,650

6,250

6,850

       6,450 

       7,050 

       7,650 

Executive Suite Ocean

2

4,590

5,190

5,790

5,390

5,990

6,590

6,190

6,790

7,390

       6,990 

       7,590 

       8,190 

Villa 3 Bedroom

6

8,100

9,300

10,500

10,500

11,700

12,900

12,900

14,100

15,300

     15,300 

     16,500 

     17,700 

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

9,720

10,920

12,120

12,120

13,320

14,520

14,520

15,720

16,920

     16,920 

     18,120 

     19,320 

Villa 4 Bedroom Ocean View

8

12,960

14,160

15,360

16,160

17,360

18,560

19,360

20,560

21,760

     22,560 

     23,760 

     24,960 

Presidential Villa 4 Bedroom

8

81,000

82,200

83,400

84,200

85,400

86,600

87,400

88,600

89,800

     90,600 

     91,800 

     93,000 

 

 1. Vinpearl Phu Quoc Resort and GolfLoại phòngNgười lớn

Giá MIN BB

 

Giá MIN BBVS

 

Giá MIN FB

 

Giá MIN FBVS

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Deluxe Garden View

2

2,700

3,300

3,900

3,500

4,100

4,700

4,300

4,900

5,500

       5,100 

       5,700 

       6,300 

Deluxe Ocean View

2

3,240

3,840

4,440

4,040

4,640

5,240

4,840

5,440

6,040

       5,640 

       6,240 

       6,840 

Family Suite

4

4,050

4,650

5,250

5,650

6,250

6,850

7,250

7,850

8,450

       8,850 

       9,450 

     10,050 

Senior Suite Garden

2

4,050

4,650

5,250

4,850

5,450

6,050

5,650

6,250

6,850

       6,450 

       7,050 

       7,650 

Senior Suite Ocean

2

4,590

5,190

5,790

5,390

5,990

6,590

6,190

6,790

7,390

       6,990 

       7,590 

       8,190 

Villa 2 Bedroom Garden 

4

5,400

6,600

7,800

7,000

8,200

9,400

8,600

9,800

11,000

     10,200 

     11,400 

     12,600 

Villa 3 Bedroom Garden 

6

8,100

9,300

10,500

10,500

11,700

12,900

12,900

14,100

15,300

     15,300 

     16,500 

     17,700 

Villa 4 Bedroom Garden 

8

10,800

12,000

13,200

14,000

15,200

16,400

17,200

18,400

19,600

     20,400 

     21,600 

     22,800 

Villa 2 Bedroom Ocean View

4

6,480

7,680

8,880

8,080

9,280

10,480

9,680

10,880

12,080

     11,280 

     12,480 

     13,680 

Villa 4 Bedroom Ocean View

8

12,960

14,160

15,360

16,160

17,360

18,560

19,360

20,560

21,760

     22,560 

     23,760 

     24,960 

 

 1. Vinpearl Phu Quoc Ocean Resort and VillasLoại phòngNgười lớn

 

Giá MIN BB

 

Giá MIN BBV

S

 

Giá MIN FB

 

Giá MIN FBVS

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Villa 2 Bedroom 

4

5,400

6,600

7,800

7,000

8,200

9,400

8,600

9,800

11,000

     10,200 

     11,400 

     12,600 

Villa 3 Bedroom 

6

8,100

9,300

10,500

10,500

11,700

12,900

12,900

14,100

15,300

     15,300 

     16,500 

     17,700 

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

9,720

10,920

12,120

12,120

13,320

14,520

14,520

15,720

16,920

     16,920 

     18,120 

     19,320 

Villa 4 Bedroom 

8

10,800

12,000

13,200

14,000

15,200

16,400

17,200

18,400

19,600

     20,400 

     21,600 

     22,800 

 

 1. Vinpearl Phú Quoc Paradise Resort and VillasLoại phòngNgười lớn

Giá MIN BB

 

Giá MIN BBVS

 

Giá MIN FB

 

Giá MIN FBVS

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Villa 2 Bedroom 

4

5,400

6,600

7,800

7,000

8,200

9,400

8,600

9,800

11,000

     10,200 

     11,400 

     12,600 

Villa 3 Bedroom 

6

8,100

9,300

10,500

10,500

11,700

12,900

12,900

14,100

15,300

     15,300 

     16,500 

     17,700 

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

9,720

10,920

12,120

12,120

13,320

14,520

14,520

15,720

16,920

     16,920 

     18,120 

     19,320 

Villa 4 Bedroom 

8

10,800

12,000

13,200

14,000

15,200

16,400

17,200

18,400

19,600

     20,400 

     21,600 

     22,800 

 

 1. Vinoasis Phu Quoc Loại phòngNgười lớn

 

Giá MIN BB

 

Giá MIN BBVS

 

Giá MIN FB

 

Giá MIN FBVS

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Standard 

2

2,400

3,000

3,600

3,200

3,800

4,400

4,000

4,600

5,200

       4,800 

       5,400 

       6,000 

Junior Suite

2

3,360

3,960

4,560

4,160

4,760

5,360

4,960

5,560

6,160

       5,760 

       6,360 

       6,960 

Vin Suite

2

4,896

5,496

6,096

5,696

6,296

6,896

6,496

7,096

7,696

       7,296 

       7,896 

       8,496 

 

 1. Vinpearl Can Tho Hotel


Loại phòng


Người lớn

Giá

MIN BB

 

 

 

 

 

 

 

 

Thấp điểm/Cao điểm

 

 

Đỉnh điểm

Deluxe Room City 

2

1,000

 

 

2,200

Deluxe Room River

2

1,200

 

 

2,400

Executive Suite King

2

1,500

 

 

2,700

Presidential Suite

2

15,000

 

 

16,200

 

 1. Vinpearl Cua Hoi Resort and Villas


Loại phòng


Người lớn

 

Giá MIN BB

 

 

Giá MIN FB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Thấp điểm

Cao điểm

Đỉnh điểm

Deluxe Room 

2

1,000

2,000

2,200

2,600

3,600

3,800

Deluxe Room Ocean View

2

1,200

2,200

2,400

2,800

3,800

4,000

Junior Suite

2

1,400

2,400

2,600

3,000

4,000

4,200

Senior Suite

2

1,500

2,500

2,700

3,100

4,100

4,300

Villa 2 Bedroom Ocean View

4

2,400

4,400

4,800

5,600

7,600

8,000

Villa 4 Bedroom Ocean View

8

4,800

6,800

7,200

11,200

13,200

13,600

 

 1. Vinpearl Ha Tinh Ocean Villas

Loại phòng

Người lớn

Bed & Breakfast

 

Fullboard

 

BB with Water Park

 

FB with WP

 

LOW

HIGH

PEAK

LOW

HIGH

PEAK

LOW

HIGH

PEAK

LOW

HIGH

PEAK

Villa 2 Bedroom Ocean View

4

2,400

4,400

4,800

5,600

7,600

8,000

2,800

4,800

5,200

6,000

8,000

8,400

Villa 3 Bedroom Ocean View

6

3,600

5,600

6,000

8,400

10,400

10,800

4,200

6,200

6,600

9,000

11,000

11,400

Villa 4 Bedroom Ocean View

8

4,800

6,800

7,200

11,200

13,200

13,600

5,600

7,600

8,000

12,000

14,000

14,400

 

 1. Vinpearl Hà Tĩnh Hotel


Loại phòng


Ngƣời lớn

Giá MIN BB

 

 

 

 

 

 

Thấp điểm/Cao điểm

 

Đỉnh điểm

Deluxe Room  30m2 bồn tắm đứng

2

1,000

 

2,200

Business Room 39m2 bồn tắm nằm

2

1,200

 

2,400

Executive Suite bồn tắm nằm 83m2 – 1 phòng khách + bộ sofa + được tặng 1 đĩa trái cây

2

3,000

 

4,200

Presidential Suite

2

20,000

 

21,200

 

II.        CÁC LOẠI GIÁ DỊCH VỤ BỔ SUNG

 1. Giá bữa ăn & một số dịch vụ khác tại Khách Sạn (1,000 VNĐ):

Tên gói

 

Giá công bố

 

Người lớn (từ 12 tuổi)

Trẻ em (từ 4 – dưới 12 tuổi)

Trẻ em (dưới 4 tuổi)

Ăn sáng

450

225

Miễn phí

Ăn trưa

500

250

Miễn phí

Ăn tối

700

350

Miễn phí

Giá ăn 2 bữa trưa & tối

1,200

600

Miễn phí

Giá VAP không giới hạn ở Nha Trang

800

700

Miễn phí

Giá VAP&SAF không giới hạn ở Phú Quốc

850

700

Miễn phí

Giá Công viên nước (Water Park) không giới hạn ở Hà Tĩnh

150

120

Miễn phí

Giá 01 vòng GOLF 18 lỗ, chỉ bao gồm green fees

1,800

-

-

(*) Giá trên là giá công bố và có thể thay đổi mà không báo trước.

 1. Giá phụ thu thêm người (1,000 VNĐ):

Thêm người

 

Hotel

 

 

 

Villa

Giá BB

Giá FB

Giá BBV/ Giá BBVS

Giá FBV/

 Giá FBVS

Giá BB

Giá FB

Giá BBW

Giá FBW

Giá BBV/   Giá BBVS

Giá FBV/     Giá FBVS

Người lớn ( từ 12 tuổi) có giường phụ

1,000

1,800

1,400

2,200

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Trẻ em (04 - dưới 12 tuổi) có giường phụ

700

1,100

1,100

1,500

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Trẻ em (04 - dưới 12 tuổi) không giường phụ

300

700

700

1,100

300

700

370

770

700

1,100

Trẻ em (<4 tuổi) chung giường

FOC

FOC

FOC

FOC

FOC

FOC

FOC

FOC

FOC

FOC

 1. Bữa tối Gala (1,000 VNĐ): Khách phải sử dụng bữa tối Gala và thanh toán thêm phụ thu cho bữa tối Gala nếu đặt phòng vào các ngày đặc biệt trong năm theo giá của Vinpearl được quy định cụ thể tại bảng giá sau:

Ăn tối bắt buộc

Giá BB, 24/12

Giá BB, 31/12

Giá FB, 24/12

Giá FB, 31/12

Người lớn, Trẻ em từ 12 tuổi

2,100

2,800

1,800

2,400

Trẻ em 4 - dưới 12 tuổi

1,050

1,400

900

1,200

Trẻ em < 4 tuổi

FOC

FOC

FOC

FOC