Thuê Xe

BẢNG GIÁ XE NỘI ĐỊA THẤP ĐIỂM THÁNG 01,09,10,11,12/2016 
( giá có thể thay đổi nếu khác hành trình )

TT Tuyến đường Km T.gian  Mer Printer  County Isuzu Space
Ford 16 chỗ 29 chỗ 35 chỗ 45chỗ
1 SG-CUCHI-SG 150 1 ngày 1,500,000 1,900,000 2,500,000 2,900,000
2 SG-MYTHO-SG 180 1 ngày 1,800,000 2,400,000 2,900,000 3,400,000
3 SG-CANGIO-SG 220 1 ngày 1,800,000 2,400,000 2,900,000 3,400,000
4 SG-TAYNINH-CUCHI-SG 280 1 ngày 2,300,000 2,900,000 3,700,000 4,400,000
5 SG-CAIBE-VINHLONG-SG 320 1 ngày 2,700,000 3,200,000 4,300,000 4,900,000
6 SG-CAIBE-VINHLONG-SG 380 2 ngày 3,200,000 4,200,000 5,800,000 6,900,000
7 SG-VINHLONG-CANTHO-SG 420 2 ngày 3,700,000 5,200,000 6,800,000 7,900,000
8 SG-VINHLONG-CANTHO-SG 520 3 ngày 4,700,000 6,200,000 7,800,000 8,900,000
9 SG-CHAUDOC-SG 650 2 ngày 4,700,000 5,700,000 7,300,000 8,400,000
10 SG-CANTHO-CHAUDOC-SG 750 3 ngày 5,200,000 6,700,000 8,800,000 10,500,000
11 SG-CHAUDOC-HATIEN-CANTHO 1000 4 ngày 7,200,000 9,200,000 11,300,000 12,500,000
12 SG-RACHGIA-SG (đi Phú Quốc) 650 3 ngày 6,200,000 7,700,000 10,300,000 11,500,000
13 SG-HATIEN-SG (đi Phú Quốc) 750 3 ngày 7,200,000 9,200,000 11,300,000 13,000,000
14 SG-VUNGTAU/LONGHAI-SG 300 1 ngày 2,200,000 2,900,000 3,900,000 4,500,000
15 SG-VUNGTAU/LONGHAI-SG 380 2 ngày 3,000,000 4,000,000 4,800,000 5,900,000
16 SG-LOCAN/HOTRAM-SG 320 1 ngày 2,200,000 2,900,000 4,100,000 4,600,000
17 SG-LOCAN/HOTRAM-SG 400 2 ngày 3,000,000 4,000,000 4,800,000 5,800,000
18 SG-BINHCHAU/HOCOC 320 1 ngày 2,400,000 3,200,000 4,700,000 4,900,000
19 SG-BINHCHAU/HOCOC 400 2 ngày 3,200,000 4,700,000 5,300,000 6,500,000
20 SG-NAMCATTIEN-SG 400 2 ngày 3,200,000 4,750,000 5,800,000 7,800,000
21 SG-MADAGUI 320 1 ngày 2,400,000 3,200,000 4,300,000 5,500,000
22 SG-MADAGUI 400 2 ngày 3,200,000 4,700,000 5,800,000 6,900,000
23 SG-PHANTHIET-MUINE-SG 480 2 ngày 3,700,000 5,400,000 6,300,000 7,500,000
24 SG-PHANTHIET-MUINE-SG 580 3 ngày 4,700,000 6,200,000 7,300,000 8,500,000
25 SG-HAMTHUANNAM/LAGI-SG 480 2 ngày 3,700,000 5,400,000 6,300,000 7,500,000
26 SG-HAMTHUANNAM/LAGI-SG 580 3 ngày 4,700,000 6,300,000 7,300,000 8,500,000
27 SG-BINH BA-CAMRANH 800 2N2D 6,200,000 8,300,000 10,300,000 12,700,000
28 SG-BINH BA-CAMRANH 850 3 ngày 7,200,000 9,300,000 11,300,000 13,700,000
29 SG-RACHGIA-SG (PHU QUOC) 650 3 ngày 6,200,000 8,300,000 10,300,000 12,800,000
30 SG-HATIEN-SG (PHU QUOC/BA LUA) 750 3 ngày 7,200,000 9,300,000 11,300,000 13,800,000
31 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 750 2 ngày 5,700,000 7,800,000 8,900,000 10,700,000
32 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 850 3 ngày 6,200,000 8,300,000 9,800,000 11,700,000
33 SG-DALAT-SG (kg Dambri) 950 4 ngày 6,700,000 8,700,000 10,300,000 12,800,000
34 SG-NHATRANG-SG 1000 2 ngày 6,200,000 8,200,000 9,300,000 11,800,000
35 SG-NHATRANG-SG 1100 3 ngày 6,700,000 8,700,000 10,300,000 12,800,000
36 SG-NHATRANG-SG 1200 4 ngày 7,200,000 9,200,000 11,300,000 13,800,000
37 SG-NHATRANG-DALAT-SG 1200 4 ngày 8,200,000 10,300,000 12,300,000 14,900,000
38 SG-NHATRANG-DALAT-SG 1300 5 ngày 9,200,000 11,300,000 13,300,000 15,900,000
39 SG-BUONMETHUOT-SG 900 3 ngày 7,200,000 9,300,000 11,300,000 13,900,000
40 SG-BUONMETHUOT-SG 1000 4 ngày 8,200,000 10,300,000 12,300,000 14,900,000
               

 

+ Giá trên chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn -ngủ tài xế.

+ Giá trên đã bao gồm phí cầu đường, cao tốc.

+ Bảng giá này được áp dụng từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

+ Tết Âm Lịch tăng giá 30 - 40%. Lễ tăng 10-20% đối với các đối tác lâu dài.

LET'S GO SEE THE WORLD